Nakikinig ka ba?

Nakikinig  ka ba?

Josefina C. Mangahis

Unang araw ng pasukan sa kolehiyo. Wala pang kakilala si Bobbie sa kanyang mga kamag-aral. Panibago na namang pakikisama sa kanyang mga kamag-aral at mga guro ang kanyang haharapin. Umupo siya sa bakanteng silya sa ikalawang hanay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamag-aral. Halos lahat ay may kakwentuhan. Tiningnan niya ang babae sa gawing kaliwa niya.

“Hi! Ano’ng pangalan mo? Ako si Shiela”.

Bahagyang nginitian ni Bobbie ang nagsalita at tinugon ng, “Hi!Bobbie ang pangalan ko”.

Doon ay nagsimula ang kanilang pag-uusap habang naghihintay sa pagdating ng kanilang guro. Hindi man interesado si Bobbie ay ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Sheila. Walang sinumang bumati sa kanya nang pumasok siya sa silid. Ilang minuto na ang nakalipas ay dumating na ang kanilang guro. Isang mataas na babae na may balingkinitang pangangatawan, may hawasang mukha, makapal at maitim ang kilay at may madidilat na mata.

Nagpakilala siyang si Gng. Ramos na magiging guro nila sa Filipino. Natuon ang atensyon ni Bobbie sa guro. Nabuo agad sa kanya ang larawan ng isang mabagsik at mahigpit na guro. Habang nagsasalita si Gng. Ramos, iniisip niya ang maaaring mangyari sa kanya sa loob ng klase. Di  niya kakilala ang mga kamag-aral. Paano siya makikiisa sa talakayan? Nangangamba siyang hindi niya masagot ang mga tanong na ibibigay sa kanya ni Gng. Ramos.

Umuwi siyang iniisip pa rin ang takot na nabuo sa kanyang isipan. Agad siyang sinalubong ng kanyang ina sa may tarangkahan at tinanong kung ano ang nangyari sa unang araw niya sa kolehiyo.

Matabang ang sagot niyang, “Ayos naman po, Inay”.

“Sinu-sino ang mga nakilala mong kamag-aral?” tanong na muli ng ina.

Nag-isip siya sa dami ng kanyang kamag-aral at tanging isa lamang ang nag-ukol sa kanya ng pansin. Di niya matandaan ang pangalan ng kamag-aral na ito. Ang natatandaan niya noong oras na iyon ay kailangan niya ng kausap at di mahalaga sa kanya kung sino ang nagpakilala. Hindi pa natatanggap ng ina ang tugon ni Bobbie sa naunang tanong ay muli siyang tinanong ng ina.

“Ano ang pangalan ng guro mo?”

Nag-isip si Bobbie. Ang bumalik sa kanyang gunita ay ang mataas na babaeng pumasok sa may hawasang mukha at madidilat na mata.

“Eh, nakalimutan ko po ang pangalan ng kamag-aral at guro ko.”

Tila nagtataka ang anyo ng ina sa sinabi ni Bobbie. “Ano? Kahit isa man lang sa kamag-aral mo, wala kang natatandaang pangalan at lalo’t higit ang pangalan ng guro mo?” Tila natauhan si Bobbie sa sinabi ng ina.

Kinabukasan, muli na namang bumati si Sheila at tinanong kung nagawa niya ang takdang-aralin nila. Nataranta siya.  Bumalik na naman sa kanyang gunita ang mataas na babae, may balingkinitang katawan at madidilat na mata. Nag-alala siya. Paano na kung siya ang tawagin ng guro sa talakayan at wala siyang maisagot, tiyak na mapapahiya siya. Nahihiya man ay lumapit siya kay Sheila at hiniram ang mga katanungan sa takdang-aralin. May nalalabi pa siyang dalawampung minuto bago magsimula ang kanilang klase sa Filipino.

Agad niyang tinungo ang silid-aklatan  at binasa ang takdang-aralin. Matapos basahin ang akda ay agad siyang bumalik sa kanilang silid. Nagsimula na ang klase. Nahuli siya ng sampung minuto, kailangan niyang humingi ng paumanhin sa guro. “Ipagpaumanhin po n’yo ang aking pagkahuli sa klase”. Nakangiting tinanggap ni Gng. Ramos ang paumanhin ni Bobbie.

Nag-umpisa na ang talakayan. Pinuri ni Gng. Ramos ang masisipag na nakiisa sa talakayan at ang nagbasa ng leksyon. Isa sa kanila si Bobbie.

Paglabas ng silid, pinasalamatan ni Bobbie si Sheila. Kung hindi sa kanya, malalagay siya sa alanganin. Muli niyang tinanong ang pangalan ng kamag-aral pati na ang pangalan ng guro.

Nakangiti si Bobbie habang naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Sheila nga pala ang pangalan niya at Gng. Ramos si  Ma’am. “Mabait naman pala si Gng. Ramos.” Bulong niya sa sarili.

(mula sa Batayang Aklat sa Filipino 1: Komunikasyon sa Akademikong Filipino, C&E Publishing, Inc.2005)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: