Fil 2 – PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK

ASSUMPTION COLLEGE

MARIE EUGENE SCHOOL OF INNOVATIVE LEARNING

COURSE SYLLABUS

2ND Semester, SY 2009-2010

COURSE CODE AND TITLE:             Fil 2 – PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK

PREREQUISITE:                                  Fil 1 – Komunikasyon sa Akademikong Filipino

PREREQUISITE TO:                            Fil 3 – Masining na Pagpapahayag

CREDIT UNITS:                                    Three (3) Units

I                               DESKRIPSYON NG KURSO

Ang Filipino 2 ay nakapokus sa paglinang ng mga kasanayan sa kritikal na pagbasa at lohikal na pagsulat sa Filipino bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagpapahayag sa iba’t ibang larangan ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng iba’t ibang istratehiya sa makabuluhang pagbabasa, inaasahang malilinang ang kakayahan ng mga estudyante tungo sa masining na pagsasagawa ng mga pananaliksik tungkol sa paksang kanilang napili. Inilakip din ang mga paksang tutulong sa paghubog ng kanilang pagpapahalaga gaya ng nilalayon sa misyon at bisyon ng paaralan lalung-lalo na yaong may kinalaman sa pagpapahalaga sa kababaihan, wastong pangangalaga sa ating kalikasan, pagbuo ng kultura ng kapayapaan at katarungan.

II                             MGA LAYUNIN

Sa kursong ito, ang mga estudyante ay inaasahang:

 1. nakapagpapakita ng higit na mataas na antas ng kakayahang komunikatibo sa akademikong Filipino;
 2. nakagagamit ng mga kaalaman at kasanayan sa kritikal na pag-unawa ng mga teksto sa iba’t ibang disiplina na nakatuon sa tekstwalisasyon at kontekstwalisasyon ng mga ideya;
 3. magbigay-halaga ang iba’t ibang anyo ng teksto o genre, at mga teksto sa iba’t ibang larangang pang-akademiko na isinasaalang-alang ang wasto at mahusay na gamit ng wika, estilo at pormat ng pagpapahayag at mahahalagang kaisipang nakapaloob ditto;
 4. nakapagsasagawa ng sistematikong pananaliksik at
 5. nakabubuo ng positibong saloobin sa paggamit ng Filipino sa pananaliksik.

III                            MGA NILALAMAN AT MGA KASANAYANG TFCD

Nilalaman/Panahon
Linggo 1 

 1. 1. Oryentasyon sa Kurso

1.1                 Rebyu ng Filipino 1

1.2                 Deskripsyon, layunin at nilalaman ng Filipino 2

1.3                 Mga pangangailangan ng Kurso

1.4                 Sistema ng Pagmamarka

Linggo 2 – 3 

 1. 2. Iba’t ibang Kahulugan at Proseso ng Pagbasa

2.1                 Kahulugan at Katangian ng Pagbasa

2.2                 Pisyolohikal at Sikolohikal na Proseso

2.3                 Teoryang Iskema

2.4                 Interaktib na proseso

2.5                 Metakognitib na Proseso

 1. 3. Uri at Paraan ng Pagbasa
 2. 4. Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagbasa
 3. 5. Limang Dimensyon sa Pagbasa

6.1                 Pang-unawang Literal

6.2                 Interpretasyon

6.3                 Mapanuring Pagbasa

6.4                 Aplikasyon ng mga Kaisipang Nakuha

6.5                 Pagpapahalaga

Mga babasahin:

 1. Taguan ni Rolando A. Bernales
 2. Pakso:Dalawang Interpretasyon nina Sonia A. Alberto at Rolando A. Bernales
 3. Tatsulok ni Bamboo
 4. Panunungkulan sa Bayan (Urbana at Felisa) ni Modesto de Castro
 5. Ang Makabagong Gandang Pilipina ni Aurora F. Francisco
Linggo 4 – 5  

 1. 7. Pagbasa ng mga Tekstong Akademik at Propesyonal

7.1                 Pagbasa ng Tekstong Akademik

7.2                 Pagbasa ng Tekstong Propesyonal

7.3                 Mga Tekstong Pang-akademik

7.3.1            Mga Teksto sa Agham Panlipunan

7.3.2             Mga Teksto sa Agham, Teknolohiya at Matematika

7.4                 Mga Teksto sa Humanidades

1.4.1 Mga Tekstong Propesyonal

Linggo 6 – 7 

 1. 8. Tekstong Ekspositori/Paglalahad

8.1                 Kahulugan, Simulain at Katangian

8.2                 Katangian ng  Mahusay na Tekstong Ekspositori

8.3                 Mga Huwaran ng Organisasyon ng Teksto

8.3.1             Depinisyon

8.3.2             Enumerasyon o Pag-iisa-isa

8.3.3             Pagsusunud-sunod: Sikwensyal, Kronolohikal at Prosidyural

8.3.4             Paghahambing at Pagkokontrast

8.3.5             Problema at Solusyon

8.3.6             Sanhi at Bunga

Mga Babasahin:

 1. Landas Tungo sa  Tagumpay (Sanaysay)
 2. Dekada ’70 (Nobela)
 3. Practicum (Tula)
Linggo 8- 9 

 1. 9. Mga Kasanayan sa Akademikong Pagbasa

9.1                 Pag-uuri ng mga Ideya o Detalye

9.2                 Pagtukoy sa Layunin ng Teksto

9.3                 Pagtiyak sa Damdamin, Tono at Pananaw ng Teksto

9.4                 Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon sa Katotohanan

9.5                 Pagtukoy sa Hulwaran ng Organisasyon

9.6                 Pagsusuri ng Kawastuan ng Ideya o Pananaw

9.7                 Paghinuha at Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari

9.8                 Pagbuo ng Lagom at Kongklusyon

9.9                 Pagbibigay ng Interpretasyon sa Mapa, Tsart, Grap at Talahanayan

Linggo 10  

 1. Kahulugan at Kalikasan ng Pagsulat

10.1              Multi-Dimensyonal na Proseso ng Pagsulat

10.2              Mga layunin sa Pagsulat

10.3              Mga Hakbang sa Pagsulat

 1. Mga Uri ng Impormasyon ng Nilalaman ng Teksto
 2. Mga Bahagi ng Teksto
Linggo 11- 12 

 1. Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat

13.1              Pagbuo ng Konseptong Papel

13.2              Mga Bahagi

13.3              Pagbabalangkas

13.4              Pagsasaayos ng mga Datos

13.5              Lohikal at Mapanghikayat na Pagsulat

Linggo 13 – 14 

 1. Mga Batayang Kaalaman sa Pananaliksik

14.1              Iba’t ibang kahulugan ng pananaliksik

14.2              Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik

14.3              Mga Bahagi ng Pananaliksik

 1. Mga Hakbang at Kasanayan sa Pananaliksik

15.1              Pagpili at Paglilimita ng Paksa

15.2              Paggamit ng iba’t ibang Sistema ng Dokumentasyon

15.3              Pagsulat ng Burador

15.4              Pagsulat ng Pinal na Sipi

Linggo 15 – 16 

Pasalitang presentasyon ng ginawang pananaliksik na papel

IV            Metodolohiya

Gagamitin ng guro ang mga sumusunod na estratehiya :

 1. Pakikinig ng lektyur
 2. Pangkatan at  malayang talakayan
 3. Pagpapalitang-kuro
 4. Pagbabasa at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong pang-akademik at propesyunal
 5. Pagsulat ng reaksyon/repleksyong papel tungkol sa iba’t ibang paksa
 6. Panunuri, pagpapahalaga at pamumuna sa ginawang konsepto at pananaliksik na papel
 7. Malaya at kontroladong pagsulat
 8. Paghahanda, pagsulat, presentasyon ng akadamikong papel (panunuring pampanitikan)

V             Pamamaraan sa Pagmamarka

 1. Midterm :        60% (pagsusulit, aktibong partisipasyon, takdang-aralin, proyekto)

40%  midterm exam

 1. Finals:              60% (pagsusulit, aktibong partisipasyon, takdang-aralin)

40%  akademikong papel (pananaliksik na papel)

VI            Batayang Aklat:

Pagkalinawan, Leticia C. et al (2008). Mahusay na Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Mabisang Pananaliksik. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.

Sangguniang Aklat:

Belvez, Paz M., et al (2004). Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina. Manila: Rex Book Store.

Cruz, Cynthia B., et al (2004). Ang Pagbasa at Pagsulat sa Antas Dalubhasaan (Holistikong Dulog sa Pagkatuto). Mandaluyong City: Books Atbp. Publishing Corp.

Francisco, Aurora F., et al (2002). Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina. Manila: UST Publishing House.

Resurreccion, Angelina P., et al (2005). Pagbasa at Pagsulat para sa Kolehiyo. Mandaluyong City: Books Atbp. Publishing Corp.

Sauco, Consolacio P., et al (2004). Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina para sa Antas Tersyaryo. Makati City: Katha Publishing Co., Inc.

Tumangan, Alcomtiser P., et al (2006). Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik (Filipino 2). Makati City: Grandwater Publications.

Inihanda ni:

Prof. Shandy B. Unicruz

Filipino Department

November 11, 2009

Binigyang-pansin ni:

Prof. Margarita Ladrido

Chairperson, Gen. Ed

Inaprobahan ni:

Dr. Carmen Valdes

Associate Dean, MESIL

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: