Pasko: Dalawang Interpretasyon nina Sonia a. Alberto at Rolando A. Bernales

Pasko: Dalawang Interpretasyon

nina Sonia a. Alberto at Rolando A. Bernales

  1. Pasko na naman, Inay…

Disyembre na, Inay.

Ilang araw na lang at Pasko nang muli.

Sandaling panahon pa’y magsasaya na naman sila…

Sila Inay, sapagkat sa ati’y Pasko’y di dumaratal.

May bago na naman silang damit,

Ang sa atin ay heto, luma’t gula-gulanit.

Masasarap, malilinamnam, kanilang pagkain…

tuyo, sinangag, kamatis lamang ang sa atin.

May palitan pa sila nga mga regalo.

Sabihin mo ‘nay, sila lang ba ang may Pasko?

Disyembre na, Inay.

Ilang araw na lang at Pasko nang muli.

Ngunit sila lamang ang magdiriwang.

Sila lamang ang makadarama ng Kapaskuhan.

Nauunwaan ko, ang Pasko’y di lamang bagong damit, masarap na

pagkain, regalo o parol na nakasabit.

Nagtataka lang ako kung ba’t may nakalalamang.

Akala ko ba, tao ay nilikhang pantay-pantay.

Ngunit ngayon, tayo ay nagdadalamhati.

Sabihin mo ‘nay, Diyos ba’t may pinipili?

  1. Wala Tayong Pasko, Anak…

Disyembre na nga anak

ngunit…

hindi tayo magpapasko ngayon

(sabagay, kahit kalian nama’y

hindi pa tayo nagpasko!)

tulad nang dati

luma ang ating damit

pag-asa ‘ata nati’y gulanit

din a maitagpi

sa damdaming parol ang lambot.

Noche Buena…wala!

Hapunan nga natin mam’ya’y

pinoproblema ko pa.

Saan pa ako magdidilehensya

ng pagkaing marangya?

Sabi ng lola mo

“Pasko’y para sa lahat”

pero ngayo’y nagtatanong ako,

tulad mo,

ang “beinte singko” ba nati’y…

Pasko?

Ilang araw na lang

Pasko na raw.

Sa akin nama’y

Pasko’y di dumaratal!

ang Pasko’y raw ay pag-ibig.

Paano iibig ang pusong minanhid

ng tiyang kumakalam?

Ang Pasko raw ay pagbibigay.

Paano magbibigay

ang palad na nagyelo sa lamig,

nainip sa init ng palad na makinis?

Nagtataka rin ako, anak.

Pantay-pantay nga raw ang tao,

pero ba’t sila lamang

ang may masayang Pasko.

Hindi ko nais isiping

Diyos ay may pinipili

ngunit ngayon

ako’y nalilito

bakit may marangya,

bakit tayo ganito?

Bakit sila Masaya,

samantalang tayo

umiiyak

kahit na kung Pasko?!

Nalathala sa “The Filipino Teacher”

Tomo XLIV, Blg. 7, 1989

Bookman Publishing House

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: